Starší typy

Po mnoha Vašich dotazech adresovaných mně e-mailem, nebo osobně na výstavách či přednáškách, doplňuji některé informace o starších typech děrovaných brýlí.
Po boomu druhé poloviny osmdesátých let minulého století mnoho firem hledalo cesty, jak dál pracovat na vývoji první generace této pomůcky. Některé z těchto výrobků Vám představím a popíšu. Rozhodně to nebude úplné a vyčerpávající. Vzhledem k nedostatku podkladových materiálů jsem vycházel z prospektů devadesátých let a některých dnes již překonaných studií na tato témata.

Brýle první generace
Jedná se o brýle převážně z černého plastu s dírkami v řádkovém rastru s trojúhelníkovou strukturou. Plast "skel" je plochý, dírky rovné. Jednotliví výrobci používají i různý průměr dírek. Jejich účinnost je proti čtvrté generaci 6 – 15 %.
Dodnes se prodávají a vyrábějí v Rusku, azijských zemích a občas je najdete i v evropských či amerických e-shopech.

první generace

Kvadratické brýle
Jsou ukázkou jedné ze slepých uliček vývoje tohoto výrobku. Dobře přes ně vidíte, ale uplatňuje se pouze stenopický efekt bez cvičení oka, případně pouze s malým účinkem. Kvadratický rastr neodpovídá rozmístění očních buněk v oku, ani se mu nepřibližuje. Dírky jsou konické směrem k oku, čímž je paprsek jimi procházející do oka
"jaksi dost otřepený".
Kvalita paprsků procházejících skrze hranatý otvor je nepřirozená pro lidské oko a jen jej zatěžuje vyhodnocováním "zmatečního" světla.
Tyto brýle se prodávaly okolo roku 1995 a dnes jsou výprodejovým produktem i když se stále prodávají.

kvadratické brýle

"Bifokální děrované brýle"
Jsou další slepou cestou ve vývoji děrovaných brýlí, či možná jen pokus o zajímavější produkt či konkurence schopnější výrobek. Vychází z předpokladu, že na dálku potřebujeme menší dírky než na blízko. Spíše asi měly nahradit dioptrické brýle, než cvičit a posilovat oko jako takové. Vypadají zajímavě, to je asi ale také vše.
Prodávaly se rovněž okolo roku 1995 a dnes jsou překonané.

bifokální děrované brýle

Varianta druhé generace
Tyto býle mají šestihranné schéma dírek. Některé z těchto brýlí již měly dírky vyvrtané v algoritmu, který nejvíce vyhovuje oku při vyhodnocení obrazu. Tento algoritmus je přizpůsoben rozmístění čípků a tyčinek v oku a tím posunul výrazně děrované brýle z pozice zajímavého produktu na kvalitní a účinnou behaviorální pomůcku.
U tohoto typu se vycházelo z předpokladu, že oko by mělo odpočívat při cvičení co nejvíce a tudíž by mělo také být zatěžováno co nejmenším počtem světelných paprsků. Později byl tento názor zavržen, jako scestný. Praxe ukázala, že ačkoliv jsou dírky po celé ploše plastové "čočky", do oka se nedostává 50-70% světla a to je dostačující pro odpočinek oka.
Jsou také produktem poloviny devadesátých let minulého století a dnes výběhovým typem.

variace druhé generace

Pro představu Vám přikládám schematický obrázek vnitřní struktury oka, ze kterého jasně pochopíte čemu se blíží patentovaný algoritmus kvalitních děrovaných brýlí.

vnitřní struktura oka

Z podkladových materiálů zpracoval František CachKKP.cz
copyright © 2016