Historie děrovaných brýlí

Nápad dívat se skrz dírku a tím si usnadňovat vidění je starší než lupa a její využití v optice. Brýle se stenopickým (dírkovým) efektem se dělají již několik desítek let s různým použitím. Používali je horolezci, vojáci v afrických pouštích a některé studie jejich vznik připisují Eskymákům.

V devadesátých letech minulého století došlo k velkému rozmachu tohoto zajímavého produktu a k jeho rozšíření. Vzhledem k celé řadě kladných výsledků se na ně přestalo pohlížet jako na zajímavost a behaviorální optometristé začali zkoumat vliv těchto brýlí na oči. Dospěli k závěru, že vliv není přímý, to znamená neovlivňuje lidské oko jako takové. Jejich nošením se ale posilují oční svaly, což má vliv na celkovou kondici očí. Zjistilo se, jednoduše řečeno, že se zlepšuje také vyhodnocování toho co oko vidí mozkem. Zjednodušeněji řečeno i když to oko vidí hůře, mozek dokáže chybějící informace doplnit a výsledkem je dobrý celkový obraz.

Souběžně s průzkumem vlivu děrovaných brýlí na vidění docházelo i ke zlepšování parametrů brýlí. Dnes je na trhu již čtvrtá generace děrovaných brýlí.

První generace měla prostě do černého rovného plastu vyvrtané dírky v řadách pod sebou. Plast se vyřízl podle obruby rámečku do kterého se vložil. Účinnost těchto brýlí byla ve srovnání se čtvrtou generací pouze 6-15%.

Po průzkumech se zjistilo, že je daleko lepší, když rastr dírek v brýlích odpovídá rastru rozmístění očních buněk na sítnici. Tento typ brýlí byl již patentován a vztahuje se na něj ochrana patentového zákona. Lze jej považovat za druhou průlomovou generaci.
Tyto brýle měly i variantu, kdy dírky nebyly po celé ploše plastu, ale pouze ve tvaru oktabínu. Tyto brýle se na českém trhu prodávaly v roce 1990 v tehdejším statním podniku Optika.
V době nástupu další generace – rok 1996, se výprodej těchto brýlí objevil v ČR jako brýle "Ostrovidky". Prodávaly se přes telemarketingovou reklamu. Ten samý produkt se ještě prodával v roce 1998. Byla na ně reklama v časopise Květy a Vlasta.

V další generaci byly dírky v brýlích konické. Kónus je směrem od oka, tedy ze strany oka je dírka větší.

Poslední generace – čtvrtá, má další vylepšení a to klenutost plastu v rámečku. Výzkumem se zjistilo, že když je plast klenutý v určitém poloměru vydutí, dopadá daleko více světla skrze dírky do žluté skvrny, tedy místa kde je soustředěno nejvíce očních buněk. Musí se tedy vždy podle rámečku spočítat vyklenutí a na levé a pravé oko je jiná lisovací forma.

Americké zdroje uvádějí, že jsou tyto brýle čtvrté generace dobré pro myopii, hyperopii, presbyopii a při práci na počítači.

Z podkladových materiálů zpracoval František CachKKP.cz
copyright © 2016